Katarzyna_Zientarska_male
Katarzyna
Zientarska
Audyt / Doradztwo / Szkolenia

Wieloletni praktyk w zakresie audytu wewnętrznego,
zarządzania ryzykiem oraz optymalizacji procesów biznesowych.
Doświadczenie to zdobyła pracując zarówno w przedsiębiorstwach z kapitałem
polskim (Agora), jak i zagranicznym (Wolters Kluwer, Danone Nutricia).

Jako niezależny konsultant wspiera firmy w procesie
zarządzania ryzykiem oraz zajmuje się audytem procesów
biznesowych i systemów informatycznych.
Przeprowadza także dedykowane szkolenia z tego zakresu.

Posiada międzynarodowe kwalifikacje CIA (Certified Internal Auditor)
oraz CRMA (Certification in Risk Management Assurance).
Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Absolwentka Politechniki Śląskiej, kierunek:
Matematyka Stosowana oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku
Rachunkowość i Finanse oraz z zakresu Informatycznych
Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.