Anna_Kacprowicz
Anna
Kacprowicz
Finanse / Manager / Coach

Wieloletni praktyk z zakresu finansów i księgowości, doradca
psychologiczny, coach, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
na stanowiskach menedżerskich w dużych korporacjach w różnych
branżach (LeviStrauss, Sunrider, Tchibo, NDX Development,
Falck, Agora). Posiada szeroką wiedzę na temat zarządzania
i funkcjonowania środowiska korporacyjnego. W ramach prowadzonych
projektów optymalizowała procesy operacyjne, konstruowała
systemy wynagrodzeń, wdrażała systemy informatyczne, zajmowała się
zarządzaniem zespołem i rekrutacją nowych pracowników.

Jest autorem szkoleń biznesowych i warsztatów rozwoju osobistego
o szerokiej tematyce, w ramach których inspiruje uczestników
do refleksji nad swoim życiem i motywuje do zmiany. Połączenie
doświadczenia korporacyjnego z umiejętnościami counsellera
i coacha daje jej możliwość bardzo szerokiego spojrzenia na uczestników
swoich szkoleń. Potrafi zrozumieć zarówno kontekst biznesowy dotyczący
ich dylematów, jak i spojrzeć na nich jako ludzi poszukujących możliwości
realizacji swoich życiowych wizji..