Monthly Archives: October 2013

IMG_137

Bożena Matela

 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie w Bułgarii – mgr ekonomii ze specjalnością ekonomika i organizacja turystyki. Pracowała w departamencie ekonomicznym ministerstwa turystyki oraz biurach podróży. Kierowała działami eksportu i importu przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Ponad 12 lat była udziałowcem, członkiem zarządu oraz dyrektorem sprzedaży i marketingu w spółce, należącej do międzynarodowej korporacji Paxar (obecnie włączonej do korporacji Avery Dennison). Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w branży mikrobiologicznych komór laminarnych.

Organizatorka szkoleń i warsztatów, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz komunikacji opartej na zasadach i wartościach współpracy. Współpracuje w tym zakresie  z  doświadczonymi trenerami oraz wykładowcami akademickimi. Szczególnie angażuje się w przedsięwzięcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej menedżerów i nauczycieli. Jest autorką programów coachingowych dla tych grup zawodowych.

Jest propagatorką twórczej aktywności. Przez kilka lat prowadziła otwarty portal internetowy oferujący przedmioty sztuki artystycznej i rękodzieła.

Jest propagatorką ustawicznej edukacji oraz aktywności osób w wieku 50plus.